Verzuim managen, wat komt daar bij kijken?

Terug naar overzicht
Mc Course

17-01-2023

Door Mardou Hollenbach

In heel veel organisaties is de leidinggevende degene die als casemanager verantwoordelijk wordt gesteld voor het regisseren van het verzuim. Dat is ook weleens overschat, want hier heb je veel kennis en tools voor nodig. Je moet weten welke partijen er een rol in hebben, welke eisen de wet-en regelgeving stelt, wat de financiële urgentie is en wie waarvoor verantwoordelijk is. Natuurlijk, leidinggevenden kennen hun team en hebben hierdoor als eersten de signalen door als er iets aan de hand lijkt te zijn. Maar wat doe je er dan vervolgens mee?

Betrokkenheid verhoogt verzuimdrempel

Heel veel verzuim heeft niet een puur medische basis. Verzuim managen komt daarom neer op het verhogen van de verzuimdrempel en het verlagen van de hervattingsdrempel. Als je de
verzuimdrempel verhoogd hebt, dan zie je dat een medewerker zich minder snel ziek zal melden. Hij of zij voelt zich betrokken, verantwoordelijk en verbonden. Heb je de hervattingsdrempel verlaagd, dan duurt het verzuim bijvoorbeeld niet meteen een hele week, maar komt de medewerker al na twee of drie dagen weer naar het werk. Een bevlogen en betrokken medewerker wil namelijk graag weer aan de slag als dat kan.

Anticiperen voor optimaal verzuimmanagement

Als manager van het verzuim moet je weten welke verschillende (verzuim)gesprekken je kunt aangaan met de medewerkers. Hoe je op een effectieve manier met bijvoorbeeld de bedrijfsarts kunt samenwerken, zodat je de terugkoppeling krijgt waar je werkelijk wat aan hebt. En welke rol het UWV precies speelt bij het managen van het verzuim. Kortom, als leidinggevenden meer kennis hebben, beter gefaciliteerd zijn met praktische tools en weten hoe de hazen lopen, dan kunnen ze ook heel gericht anticiperen, om zo verzuim optimaal te managen.

Breed speelveld

Wat ik in de praktijk vaak zie is dat leidinggevenden denken dat ze het allemaal alleen moeten doen. Maar verzuimmanagement heeft een breed speelveld. Daarbij kan verzuim van een medewerker veel geld kosten. Als je als leidinggevende weet wat je positie precies is op dit speelveld, dan ga je inzien dat je er niet alleen voor staat en niet alles zelf hoeft op te lossen.

Goed samenwerken met professionals

Iedere organisatie maakt eigen keuzes in taken en verantwoordelijkheden. Wat is de rol van HR, is er wel of niet een preventiemedewerker aangesteld, is er een re-integratie specialist in huis, heb je te maken met een interne of externe casemanager en hoe is het contact met de bedrijfsarts, om maar wat punten te noemen. Dit speelveld is afhankelijk van de aard en grootte van de organisatie. Als manager van het verzuim krijg je meer houvast als je goed met de diverse professionals kunt samenwerken in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Wij helpen leidinggevenden met onze praktische courses om hier meer bedreven in te worden, op een interactieve en persoonlijke manier.

Plan van aanpak wordt onderschat

Paperassen, bijna iedereen heeft er een hekel aan. Het plan van aanpak wordt door leidinggevenden daarom vaak even snel ingevuld, om er vanaf te zijn. In onze course ‘Het plan van aanpak als middel’ wordt duidelijk dat het juist de mogelijkheid biedt om op diverse vlakken pragmatische, toetsbare afspraken te maken met de medewerker. In het speelveld heb je namelijk niet alleen de professionals maar ook de medewerker zelf, die door het plan van aanpak eigenaar wordt van zijn eigen verzuim en inzetbaarheid. Je vult het daarom niet alleen in voor het UWV, maar juist voor jezelf, om sturing te geven en samen met de medewerker het verzuimproces goed te doorlopen.

Wil jij graag nog meer tips?

Ik kan nog uren doorpraten over hoe je verzuim beter kunt managen. Als jij benieuwd bent naar de vele mogelijkheden, stuur me dan gerust een mail.