Verzuim beïnvloeden: eigenaarschap als krachtig instrument

Terug naar overzicht
Mc Course

04-03-2024

Door Mardou Hollenbach, directeur McCourse

In een verzuimtraject wordt vaak de focus gelegd op de werkgever die ondersteuning moet bieden. Voor een effectief traject is het echter nodig dat de werknemer mede-regisseur wordt van zijn of haar welzijn. Het gaat om wederzijdse verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer.

Wederkerigheid
Om verzuimtrajecten effectief te laten verlopen, is het belangrijk dat medewerkers worden betrokken bij en aangesproken op hun eigen inzet. Verzuim vraagt immers om wederkerigheid.
Werknemers hebben niet alleen rechten, maar ook verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Het nakomen van bepaalde afspraken en het actief meewerken aan het herstelproces verkorten het verzuim. Als werkgever en werknemer samenwerken, kom je tot de meest effectieve resultaten en gaat de medewerker eerder weer bevlogen aan het werk.

Ga het betere gesprek aan
Een open dialoog over verwachtingen en verantwoordelijkheden zorgt voor meer transparantie. Ga bij frequent verzuim het betere gesprek aan, zodat je weet wat er speelt bij de medewerker en de medewerker begrijpt dat er iets van hem of haar verwacht wordt. De eerste vraag is altijd: ‘Wat ga jij zelf doen om weer aan de slag te kunnen?’ Om vervolgens te vragen wat de organisatie hierin kan betekenen. Door de medewerker een stukje verantwoordelijkheid te geven over de eigen inzetbaarheid, neem je iemand serieus en geef je de ruimte om mee te denken. Zo komt eigenaarschap centraal te staan.

Plan van aanpak als middel
Het plan van aanpak wordt in het verzuimtraject vaak gezien als een verplicht document, waardoor het niet gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is. En dat is een gemiste kans, want het biedt juist de mogelijkheid om samen tot concrete afspraken te komen en de medewerker een actieve rol te geven. Probeer eens: vul los van elkaar het formulier in en ga vervolgens samen in gesprek over de inhoud. De medewerker gaat hierdoor zelf ook nadenken over wat er moet gebeuren om weer aan het werk te kunnen. Met als resultaat dat hij of zij de acties en afspraken veel beter opvolgt, omdat ze niet worden opgelegd. Het versterkt eigenaarschap enorm.

Hoe pak je het aan in de praktijk?
Het betere gesprek voeren, het plan van aanpak inzetten als middel: als werkgever wordt er nogal wat van je verwacht. Toch kan het je veel geld besparen, een dag verzuim kost gemiddeld 400 euro. Bovendien blijkt uit onderzoek dat medewerkers minder snel weer verzuimen als ze betrokken zijn. Het biedt dus op allerlei fronten veel kansen als medewerkers eigenaarschap omarmen en bereid zijn zich in te zetten en verplichtingen na te komen. Het is een heel krachtig instrument.

Heb jij graag ondersteuning bij het versterken van eigenaarschap bij je medewerkers, dan help ik je graag. Aarzel niet om mij te bellen (085 - 0131100) als je hier verder over wil praten.