Medewerkers betrekken bij verzuimbeleid geen luxe maar noodzaak

Terug naar overzicht
Mc Course

22-02-2024

Door Door Mardou Hollenbach, directeur McCourse

Wat ik in de praktijk vaak tegenkom is dat verzuim wordt gezien als een zaak van alleen HR of het management. Een cruciaal aspect van effectief verzuimbeleid is echter het betrekken van teamleden en medewerkers bij het hele proces. Verzuim gaat immers de hele organisatie aan.

Kracht van amplitie
Het beste moment om medewerkers te betrekken is als er (nog) geen sprake is van ziekte. Daarom is het goed er een agendapunt van te maken. Hierdoor benut je de kracht van amplitie en zorg je ervoor dat medewerkers zich betrokken en verantwoordelijk voelen.

Verzuimdrempel verhogen
Maar hoe bereik je dit? Laten we eerst eens kijken naar het begrip 'verzuimdrempel'. Dit verwijst naar de barrières die een werknemer ervaart voordat hij of zij besluit zich ziek te melden. Door medewerkers te betrekken bij het proces, kunnen we deze drempel verhogen. Samen creëer je een ondersteunende en gezonde werkomgeving, waarin medewerkers zich gezien en gehoord voelen. Met een positief effect op hun inzetbaarheid als resultaat.

Hervattingsdrempel verlagen

Aan de andere kant heb je de 'hervattingsdrempel', die verwijst naar de hindernissen die een medewerker moet overwinnen om weer aan het werk te gaan na een periode van verzuim. Door
medewerkers te betrekken bij het verzuimbeleid is het mogelijk deze drempel te verlagen. Met duidelijke protocollen en ondersteuning op maat zorg je voor een soepele re-integratie.

Organiseer een themabijeenkomst
Hoe kun je dit nou in de praktijk brengen? Het begint met luisteren naar de medewerkers. Organiseer een themabijeenkomst om te achterhalen wat zij zien als mogelijke verbeteringen in het verzuimbeleid. Het zijn immers de medewerkers die dagelijks te maken hebben met de uitdagingen op de werkvloer. Acties en afspraken die vanuit henzelf komen, zullen makkelijker nageleefd worden.

Wet- en regelgeving, rechten en plichten
Informeer de medewerkers over relevante wet- en regelgeving en welke rechten en plichten hierbij horen. Wat mag de organisatie van de medewerker verwachten, en andersom? Welke regelruimte bied je als werkgever, van welke mogelijkheden kunnen medewerkers gebruikmaken? Stel duidelijke protocollen op en communiceer deze transparant naar alle medewerkers. Dit creëert niet alleen duidelijkheid, maar laat ook zien dat de organisatie serieus is over het ondersteunen van haar medewerkers. Het maakt ook dat er uniformiteit binnen de organisatie ontstaat en iedereen een gelijke behandeling krijgt.

Openheid en ondersteuning
Het is belangrijk dat medewerkers zich vrij voelen om hun zorgen te uiten en hulp te zoeken als dat nodig is. Moedig daarom een cultuur aan van openheid en ondersteuning. Dit vermindert niet alleen het stigma rondom verzuim maar bevordert ook een gezonde en productieve werkomgeving.

Veerkrachtige organisatie
Kortom, het betrekken van medewerkers bij het verzuimbeleid is geen luxe maar noodzaak. Door samen te werken aan het versterken van de amplitie, kun je een gezondere en prettigere werkplek creëren voor iedereen. Dit maakt medewerkers gelukkiger en de organisatie heel veerkrachtig.

Vind jij het lastig hier vorm aan te geven, dan kan McCourse een ondersteunende rol vervullen. Bel (085-0131100) me gerust als je hier verder over wil praten.